Privacy Verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

TB Industrial Furniture kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons.

TB Industrial Furniture kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres
– Uw telefoonnummer
– Uw adres

WAAROM TB Industrial Furniture GEGEVENS NODIG HEEFT

TB Industrial Furniture verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan TB Industrial Furniture uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van de met u overeengekomen doelen.

HOE LANG TB Industrial Furniture GEGEVENS BEWAART

TB Industrial Furniture bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

TB Industrial Furniture verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van TB Industrial Furniture worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. TB Industrial Furniture gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@tbindustrialfurniture.be. TB Industrial Furniture zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

TB Industrial Furniture neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door TB Industrial Furniture verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met TB Industrial Furniture op via info@tbindustrialfurniture.be. www.tbindustrialfurniture.be is een website van TB Industrial Furniture.

TB Industrial Furniture is als volgt te bereiken:
Adres: Scherpstraat 66, 1540 Herne
Ondernemingsnummer: 0747.963.040
Telefoon: 0496/ 60 33 97
E-mailadres: info@tbindustrialfurniture.be

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).